2020. január 15., szerda

Gruppen-Hecc - Ma jó a medvem

Helyszín: Marosludasi Művelődési Ház
Időpont: 2020. január 31., péntek, 18 órai kezdettel


JÖN A GRUPPEN-HECC!

Mert jönni szokott... Mert várják... Mert kíváncsiak: vajon az idén mit talált ki azért, hogy nevetve váljunk meg az óesztendő összes nyomorúságától, visszásságától?

A Rádió Gaga és a Gruppen-Hecc bemutatja:

Ma jó a “medvem”
Ilyen szó nincs is?! De van. Ha az Unió által szigorúan védett kárpáti barna medve már napi rendszerességgel betolakszik az életterünkbe - eddig mi tettük ezt vele - akkor miért ne tolakodna be a szókincsünkbe is, nemde? Dedme! Most még csak az udvarunkba, pajtánkba, játszóterünkre jár be, holnap már beül mellénk a moziba, megeszi-issza a pop-cornunkat, Colánkat, át kell adnunk neki a helyünket a maxi-taxin, amit idővel átkeresztelünk “maci-taxira”, és ha nem terítünk neki is az asztalunknál, vagy korlátozzuk a hozzáférését a hűtőszekrényünkhöz, akkor a hatóságok elveszik a házunkat, és mehetünk az erdőbe lakni. Ott legalább nem lesz medve.
Milyen büszkén mondtuk 2007-ben: “Bevettek az Unióba.” Most azt mondjuk: “Be-vettük az Unióval.”

2019. december 17., kedd

Családfa kutatás Budapestről

Egy különleges írással jelentkezünk ma. Korcsmáros Zoltán budapesti olvasónk történetével, akinek fél évnyi kutatómunka után sikerült többet megtudni felmenőiről és összeállítani családfáját.

A családfa egyik ága Marosludasra vezethető vissza, ezért Zoltán május végén megkereste  oldalunkat azzal a kéréssel, hogy 1920 előtti marosludasi anyakönyvi kivonatok megtekintésében segítsünk neki. Ilyen információval a marosludasi református és katolikus egyházak képviselői segíthettek Zoltánnak, ezért segítettünk a kapcsolatfelvételben.

Továbbá idézünk a Zoltánnal folytatott levelezésből, amelyből kiderül családja marosludasi ágának története:

2019. december 5., csütörtök

Angyalok Hirdeték 2019

Helyszín: Marosludasi Művelődési Ház
Időpont: 2019. december 20., péntek, 18 óra

2019. november 26., kedd

A magyar szórvány napja Marosludason

November 15-én, a magyar szórvány napján a vers, a kórusének, a magyar néptánc volt a „főszereplő” Marosludason.

A Szózat akkordjai után dr. Farkas Balázs, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának első beosztott konzulja a szórványban élők értékőrző és -hordozó szerepét emelte ki, azt a kitartást, áldozatot, amit minden körülmény ellenére vállalnak.

Czirmay Levente Csaba, a helyi református egyházközség lelkésze, a Marosi Református Egyházmegye esperese szólt az egybegyűltekhez, majd az isteni kegyelem áradásának áldására hívta fel a figyelmet. Ezt követően a református egyházközség vegyes karának lélekemelő fellépése következett Czirmay Izabella vezetésével. 

2019. november 20., szerda

Bölcsődék épülnek Marosludason

Az uniós résztámogatásból megépülő 41 férőhelyes bölcsőde építési helye
Két, egymástól független terv alapján és pénzforrásból épül bölcsőde Marosludason, ahol sok olyan fiatal család van, amelyben nehézséget jelent, hogy a kisgyermeket nem tudják megbízható oktatási intézménybe íratni. Az egyik bölcsőde uniós pénzforrásból készül, a másik oktatási intézmény, amelyben egy bölcsődei csoport is fog működni, a magyar kormány támogatásával.

Marosludas alpolgármestere, Kis István érdeklődésünkre elmondta, hogy jelenleg a városban egyetlen bölcsődei csoport működik, húsz hellyel, ahol fogadják a 0–3 év közötti kicsiket. A városházán viszont több mint harminc kérés van benyújtva, hiszen a gyermeknevelési szabadságról munkába visszatérő édesanyák közül sokaknak nincs kire hagyniuk kicsinyeiket. Felismerve ezt hiányt a polgármesteri hivatal uniós pályázatot nyújtott be egy 41 férőhelyes bölcsőde megépítésére. A sikeres pályázat nyomán egy új épületet fognak készíteni, amelyben három bölcsődei csoport kap majd helyet. Mint Kis Istvántól megtudtuk, az épület a város legfiatalabb negyedében, a Jövő negyedben lesz felhúzva, amelynek tömbházait a 90-es évek elején építették. Itt többnyire fiatal családok laknak. A polgármesteri hivatal tulajdonában levő telekre, egy volt kazánház udvarára, húzzák fel az épületet, amely a szerződés értelmében 31 hónap alatt kész kell legyen, vagyis 2022-re. A beruházás összértéke 6 014 598 lej, ebből az uniós támogatás  1 441 212 lej, a többit helyi költségvetésből kell biztosítani. Marosludason már épül egy oktatási intézmény a magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programjának keretében. Az ingatlan a marosludasi református templom szomszédságában lesz, az egyház által megvásárolt telken. Az építkezést már a nyáron elkezdték, tervek szerint a telken álló ház tetőszerkezetét teljesen kicserélik, megemelik, hogy lehetővé tegyék, hogy majd manzárdot alakítsanak ki. Az épületben három óvodai csoport fog majd működni, és egy másik épületrészben a bölcsődei csoport, amelyre oly nagy igény van Marosludason.

Forrás: Székelyhon

2019. november 6., szerda

2021-ig átszervezik a neuropszichiátriai központokat

Miután felszámolták a nagy létszámú árvaházakat, a marosludasi intézménynek otthont adó épület éveken át üresen állt, mindaddig, amíg a Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Igazgatóság dr. Schmidt Loránd igazgatósága idején uniós finanszírozással fel nem újította, és 2014 nyarától létre nem hozták a Neuropszichiátriai Rehabilitációs Központot. 
Jelenleg 108 neuropszichiátriai fogyatékkal élő személyt ápolnak itt. Öt év elteltével bizonytalanság övezi a központot, lévén, hogy egy tavalyi sürgősségi kormányrendelet értelmében 2021-ig létszámcsökkentéssel át kell szervezni az itt folyó tevékenységet. Ugyanebben a helyzetben van a marosvécsi, a mikházi, a holtmarosi, a szászrégeni és a sárpataki hasonló profilú intézmény. A marosludasi központban Baghiu Ovidiu, az intézmény vezetője fogadott. 

2019. október 31., csütörtök

Az aszály miatt kisebb a cukorrépahozam

Jövőre is lesz ludasi cukor a polcokon

Szeptember 12-étől javában folyik a cukorrépa feldolgozása a marosludasi francia tőkéjű Tereos cukorgyárban. Az idei kampányról Adrian Luţa igazgatóval beszélgettünk. 

– Szokatlan, hogy ilyen korán elkezdik a cukorrépa feldolgozását. Miért?

– Idén elég korán, szeptember 12-én el kellett kezdeni a kampányt, ami előreláthatólag december elejéig tart. A korai kezdésre azért volt szükség, mert augusztus elsejétől nagy szárazság volt ebben a régióban, s a cukorrépa fejlődése lelassult, ezért a hozamok kisebbek. A gazdák jónak látták az aszályos talajból korábban kiásni a répát.