2019. május 11., szombat

Épül a szabadidős központ

Nagyszabású munkálatok a marosludasi ifjúsági parkban
Láthatóan jól haladnak az  egykori ifjúsági park korszerűsítésével Marosludason, ahol a kor igényeinek megfelelő szabadidős központot alakítanak ki.  

A Maros-híd közelében, a töltés melletti park közel három hektáron terül el,  a zöldövezetben sétányokat, játszótereket, multifunkcionális sportpályákat, futósávot alakítanak ki, továbbá egy   adminisztrációs rendeltetésű épületet húznak fel. A projekt összértéke  8 millió lej, amelyből  6,6 millió lejt a 2014–2020 közötti időszakra szóló  regionális operatív program keretében  európai uniós támogatásból fedeznek. 

A tervek szerint ez év decemberében befejezik a  létesítményt.  A terveket a marosvásárhelyi  AT Studio  Kft. készítette, építő az ugyancsak marosvásárhelyi Mapcom Kft. – tájékoztatott Kis István, Marosludas  alpolgármestere.

Forrás: Népújság

Épül a magyar ház

Az Epres utcában jó ütemben haladnak a munkálatok, épül a magyar ház. Ezzel a marosludasi magyar  közösség régi álma valósul meg.  A projekt megvalósításához az egyesület 20,3 millió forint  anyagi támogatást kapott a magyar államtól. Első lépésként egy 1750 négyzetméteres telket vásároltak az Epres utcában, ahol az alap elkészült már. Az Epres utcai építőtelepen Székely Zoltánnal, a Marosludasért Egyesület elnökével beszélgettünk.

– Januárra kaptuk meg az építési engedélyt, egy hónapja fogtunk neki az építkezésnek, megépült az alap, következik a fedőlap, a víz- és csatornarendszer. Eddig 150 ezer lejt költöttünk el az építkezésre, a 17,5 ár telek 90 ezer lejbe került. A terv elkészítése is nagy összeget emésztett fel. A magyar államtól kapott anyagi támogatásét ezzel el is költöttük.   Az emeletesre tervezett magyar ház alapterülete 430 négyzetméter. A földszinten lesz egy nagyterem, amelyet főként a táncosok fognak használni próbateremként, itt lesznek az öltözők, a mosdók, a Hajdina, a Marosludasért Egyesület és az RMDSZ irodái. Fent az emeleten vendégszobák lesznek, ott szállásoljuk el a városba érkező vendégeinket. Tervezzük, hogy a telek szomszédságában további 10 ár területet vásároljunk meg, mert így sokkal nagyobb terünk lenne a közösségi tér, játszótér  kialakítására – fogalmazott Székely Zoltán, a Marosludasért Kulturális Egyesület elnöke, a helyi technológiai líceum aligazgatója. 

Szűk költségvetésből a lehető legtöbbet

Városszerte több ponton építkeznek, a gazdaság fellendülése lépten-nyomon tetten érhető. Szállodát, tömbházakat építenek, korszerűsítik az ifjúsági parkot, a város mellett épül az autópálya.  A helyi tanács április 15-én fogadta el a  költségvetést, idén kevesebb pénzből, 34,6 millió lejből gazdálkodhat 
a város – tájékoztatott Kis István,  Marosludas alpolgármestere. 

– A költségvetésből 24,8 millió lejt fordítunk a hivatal működésére  és  9,7 millió lejt fejlesztésre. Ennek az összegnek a java részét – 7,7 millió lejt, ami uniós forrásból származik –  az ifjúsági park felújítására szánjuk. A költségvetésben szereplő további  2 millió lejből gazdálkodhatunk, ami korlátozott lehetőséget biztosít. Ebből az összegből fizetjük a felvett hitelek részleteit, biztosítjuk a tanintézetek számára a szociális juttatásokat és az ösztöndíjakat, valamint a  rohammentő szolgálat működését. Az önkormányzat idén is felvállalja a  városnapok, a magyar napok, a nemzeti ünnepek megszervezését. Az összeg legnagyobb részét területrendezésre fordítjuk, 100 ezer lejt járdák felújítására, ugyanennyit aszfaltozásra,  150-150 ezer lejt útjavításra, illetve kövezésre.  Idén 600 méter utat kell leaszfaltozni Gezsénél, amire pályázati lehetőség nem volt, hiszen Gezse – és Andrássytelep is – közigazgatásilag a város részeként és nem önálló településként van számon tartva.
– Hogy áll az autópálya építése a város körül? – kérdeztük az alpolgármestert. Elmondta, hogy Ludasnak nem lesz  le- és felhajtója az autópályára csak Maroskecénél, ami nem jelent gondot a városlakóknak, viszont az igen, hogy a nehézgépjármű-forgalomtól nem mentesül a város. Azoknak  a nehézgépjárműveknek, amelyek az ipari övezetbe tartanak és onnan távoznak, továbbra is át kell haladniuk a városon, ami már-már elviselhetetlen zajjal, dübörgéssel és a gyalogosokra veszéllyel jár az átkelőhelyeken.

Paradicsomos a háztájiban

Farkas György és felesége évek óta termeszt paradicsomot a háztájiban felállított fóliasátrakban. Három éve kapcsolódtak be a romániai paradicsomprogramba, ami a hazai paradicsomtermelés fellendítését célozza meg. A vállalkozásról és az eredményekről Farkas Erzsébet beszélt, ugyanis férje ottjártunkkor is a piacon volt.  

Összesen tíz ár területen három fóliasátor  áll. Legalább ennyi területen  kell paradicsomot termeszteni ahhoz, hogy termelőként megkapják a 3000 eurós állami támogatást a romániai paradicsomtermelő program keretében. Kora tavasszal a palánta  nevelésével kezdik. Ezzel a saját termelésű palántával ültetik be a fóliasátrakat,  a fölösleget piacon értékesítik. A fóliasátrakban felkötözött, szép fejlett paradicsomtöveket láttunk, már virágoztak. A földet fekete nejlonfóliával borították, a fekete fólia alatt a tövek a csepegtetőrendszeren  keresztül kapják a vizet, mindig annyit, amennyire szükség van. 

Gyülekezeti terem Andrássytelepen

A gyarapodás, a szorgos munka szép példájával találkoztunk az andrássytelepi református egyházközségben: a közelmúltban egy tetszetős gyülekezeti termet alakítottak ki ifjúsági, gyülekezeti alkalmakra, ahol bibliaórákat, kátéórákat, megbeszéléseket lehet tartani. Sőt az ifjúság számára  szabadidős tevékenységre is alkalmas teret biztosít. 

Nagyon ötletesen a templom  addig kihasználatlan padlásterét építették be. Így egy nagy,  világos termet, két, fürdőszobákkal ellátott vendégszobát és egy konyhát sikerült kialakítani, igényes, szép munkával. A munkálatokat az erdőszentgyörgyi Szabó Oszkár vállalkozó csoportja végezte. 

Kali Szabolcs Barna, a gyülekezet lelkésze elmondta, hogy nagyon nagy szükség volt erre a teremre, mert eddig nem volt hely az ifjúsági, a különféle gyülekezeti rendezvények lebonyolítására, gyakran a parókián  zajlottak az események. 

2019. április 23., kedd

Balesetezett a sofőr, de az utasa sérült meg

A gépkocsivezető nem, de a mellette ülő utas megsérült a Marosludas kolozsvári kijáratánál történt balesetben hétfő délután.

A gépkocsi lesodródott az úttestről és felborult. A baleset oka még tisztázatlan, minden valószínűség szerint a nem megfelelő sebesség és a rossz útviszonyok okozhatták – tájékoztatott Cristian Virag, a Maros megyei tűzoltóság szóvivője.  

Szemtanúk értesítették a 112-es sürgősségi hívószámot, a helyszínre a ludasi tűzoltóság és rohammentő-szolgálat szállt ki perceken belül, hogy a szükséges óvintézkedéseket megtegye a sérültek érdekében. A gépkocsivezető mellett ülő utast a rohammentő-szolgálat a sürgősségre szállította. A forgalmat egy rövid időre korlátozták azon az útszakaszon, ahol a baleset történt, de hamarosan újból lehetett közlekedni mindkét sávon.

Forrás: Székelyhon

2019. április 14., vasárnap

Bekecs Néptáncegyüttes - Ember az embertelenségben

Helyszín: Marosludasi Művelődési Ház
Időpont: 2019 április 17, 18 órai kezdettel


Az elmúlt század a történelem legtöbb emberáldozatát követelő háborúk időszaka volt. Minden nemzet megvívta a saját harcát, amelyért komoly áldozatokat hoztak a nemzet fiai. Ez alól a magyar nép sem volt kivétel. Világháborúk, forradalom, szabadságharc és a kommunizmus sötét időszaka is szedte a magyar áldozatokat. A magyarság háta mögött keserű évszázad áll, hiszen az első világháború következtében Magyarország a területei kétharmadát elveszítette. Az első világháború után, a trianoni béketárgyaláson Gróf Apponyi Albert "védőbeszédében” így fogalmazott: „Magyarország abba a helyzetbe állíttatnék, hogy választania kellene ennek a békének elfogadása vagy visszautasítása között, úgy tulajdonképpen arra a kérdésre adna választ: helyes-e öngyilkosnak lennie, nehogy megöljék.”(Az első világháborúban az Osztrák-Magyar Monarchia 7,8 millió embert mozgósított, kik közül az elesett -, sebesült -, hadifogoly és eltűnt katonák száma mintegy 7 millió. A mozgósított katonák veszteségrátája 90 % -ra tehető). A Trianon utáni revíziós törekvések belesodorják Magyarországot a második világháborúba, amely végén újra feldarabolják az országot, a visszakapott területeket újra szétosztják. Országrészek, falvak, családok szakadtak ketté.
Az 1956-os orosz megszállás egy újabb keserű fejezet a magyar nép számára, majd a kommunizmusnak szintén komoly hatásai vannak a társadalomra és ezen belül a családokra, az egyénekre.