2019. április 23., kedd

Balesetezett a sofőr, de az utasa sérült meg

A gépkocsivezető nem, de a mellette ülő utas megsérült a Marosludas kolozsvári kijáratánál történt balesetben hétfő délután.

A gépkocsi lesodródott az úttestről és felborult. A baleset oka még tisztázatlan, minden valószínűség szerint a nem megfelelő sebesség és a rossz útviszonyok okozhatták – tájékoztatott Cristian Virag, a Maros megyei tűzoltóság szóvivője.  

Szemtanúk értesítették a 112-es sürgősségi hívószámot, a helyszínre a ludasi tűzoltóság és rohammentő-szolgálat szállt ki perceken belül, hogy a szükséges óvintézkedéseket megtegye a sérültek érdekében. A gépkocsivezető mellett ülő utast a rohammentő-szolgálat a sürgősségre szállította. A forgalmat egy rövid időre korlátozták azon az útszakaszon, ahol a baleset történt, de hamarosan újból lehetett közlekedni mindkét sávon.

Forrás: Székelyhon

2019. április 14., vasárnap

Bekecs Néptáncegyüttes - Ember az embertelenségben

Helyszín: Marosludasi Művelődési Ház
Időpont: 2019 április 17, 18 órai kezdettel


Az elmúlt század a történelem legtöbb emberáldozatát követelő háborúk időszaka volt. Minden nemzet megvívta a saját harcát, amelyért komoly áldozatokat hoztak a nemzet fiai. Ez alól a magyar nép sem volt kivétel. Világháborúk, forradalom, szabadságharc és a kommunizmus sötét időszaka is szedte a magyar áldozatokat. A magyarság háta mögött keserű évszázad áll, hiszen az első világháború következtében Magyarország a területei kétharmadát elveszítette. Az első világháború után, a trianoni béketárgyaláson Gróf Apponyi Albert "védőbeszédében” így fogalmazott: „Magyarország abba a helyzetbe állíttatnék, hogy választania kellene ennek a békének elfogadása vagy visszautasítása között, úgy tulajdonképpen arra a kérdésre adna választ: helyes-e öngyilkosnak lennie, nehogy megöljék.”(Az első világháborúban az Osztrák-Magyar Monarchia 7,8 millió embert mozgósított, kik közül az elesett -, sebesült -, hadifogoly és eltűnt katonák száma mintegy 7 millió. A mozgósított katonák veszteségrátája 90 % -ra tehető). A Trianon utáni revíziós törekvések belesodorják Magyarországot a második világháborúba, amely végén újra feldarabolják az országot, a visszakapott területeket újra szétosztják. Országrészek, falvak, családok szakadtak ketté.
Az 1956-os orosz megszállás egy újabb keserű fejezet a magyar nép számára, majd a kommunizmusnak szintén komoly hatásai vannak a társadalomra és ezen belül a családokra, az egyénekre. 

Bekecs Néptáncegyüttes - Mátyás király igazságai

Helyszín: Marosludasi Művelődési Ház
Időpont: 2019 április 17, 10 órai kezdettel

Előadásunk hat Mátyás király mesére épül: Mátyás királlyá választása, Mátyás király rózsát nyíló ostornyele, Mátyás király és a gömöri urak, Mátyás kovács, Mátyás király és a kolozsvári bíró, valamint Mátyás király lopni megy. Ezekben a történetekben Mátyás király figurája más-más módon bontakozik ki, mindvégig követve az igazság útját. 
Hogyan is kerül a szegény kovácsmester üres asztalára elegendő eledel népes családja számára és hogyan leckézteti meg Hollós Mátyás a kolozsvári bírót? Mit jósol az öreg cigány asszony Mátyás király nevenapjára és mi történik az ármányos miniszterrel és feleségével, akik meg akarják őt mérgezni? Minderre fény derül interaktív gyerekműsorunk alatt. 
Meghalt Mátyás és valóban oda az igazság? Érdemes-e ma képviselni és hirdetni az Igazságot? Szeretettel várunk kicsiket, nagyokat, keressük együtt a válaszokat!

Rendező, koreográfus, látványterv: Ivácson László
Zenei szerkesztő: Molnár Szabolcs
Jelmez: Cs. Kiss Zsuzsanna

2019. március 26., kedd

Mentőhelikopterrel szállították kórházba a jéghideg Marosba esett gyermeket

Mentőhelikoptert küldtek annak a kiskorúnak a megmentésére, aki a Marosba esett kedd délben.

A tűzoltóság sajtószóvivője, Cristian Virag érdeklődésünkre kifejtette, eddigi információik szerint a Marosludas környékén a folyóba esett gyermeknek sikerült kiúsznia egy kis szigetre. A marosludasi tűzoltók csónakkal siettek a segítségére és közben Marosvásárhelyről a mentőhelikopter indult a megmentésére. 

„A 14 éves kiskorút a mentőhelikopterrel mentették meg és szállították kórházba, kivizsgálásokra. Magánál volt és úgy tűnt, nincs komolyabb baja” – számolt be az illetékes, aki nem tudta megmondani, hogy hogyan került a kiskorú a jéghideg Marosba.

Az Agerpress információi szerint a kiskorút egy ócskavas lerakat területéről kergették el az ott dolgozó örök, menekülés közben így került a jéghideg Maros vizébe.

2019. március 8., péntek

Március 15 - Ünnepi megemlékezés

Az 1848-1849-es Magyar Forradalom és Szabadságharc

Március 15 - Ünnepi megemlékezés

Marosludasi rendezvények:
17:30 - Petőfi szobor
18:00 - Marosludasi Művelődési Ház

2019. február 25., hétfő

Farsangi Mulatság 2019

Figyelem, figyelem, közhírré tétetik, minden város főterén kidoboltatik, hogy a marosludasi farsang immár elkezdődik!

Az 1-es Gimnázium apraja és nagyja, mulattatni készül, s hamar fel nem adja!
Az Úr 2019. esztendejében, február havában, annak is 26. napjában, délután 18 órától a Kultúrotthonban, fellépnek a maskarások, bolondok, akik megzörgetik az összes kolompot!

Ekkor minden ember tegye félre gondját, jelenjen meg tüstént, s rázza velünk rongyát !

2019. február 14., csütörtök

A Marosludasi Magyar Házról

Magyar Házak, mint közösségi központok, már működnek olyan erdélyi városokban, melyek Marosludashoz hasonló helyzetben vannak: Szamosújvár, Segesvár, Medgyes, Beszterce. Ezen központok fő rendeltetése, a szórványban élő magyarság kulturális, oktatási, szellemi megerősítése.

Marosludason 2016 januárjában merült fel egy Magyar Ház létesítésének gondolata, amikor Brassai Zsombor, az RMDSZ akkori megyei elnöke, arra biztatta a helyi szervezet képviselőit, hogy merjenek nagyot álmodni és lépni egy közösségi központ megvalósításáért. Kis István, alpolgármester és az RMDSZ helyi szervezetének elnöke, egy átfogó testület felállását, egy erre a célra megalakuló új egyesületet javasolt, amely a Magyar Ház ügyén dolgozzon. Azzal indokolt, hogy városunk magyarsága teljes egészében képviselve kell legyen e nagyméretű projekt megvalósításában. Több megbeszélés következtében letettük a Marosludasért Kulturális Egyesület alapjait, melynek fő célja, az alapító okirat szerint, a marosludasi Magyar Ház megvalósítása és annak működtetése. 
A képviseleti elv alapján az új egyesület alapító tagjai: Kis István, RMDSZ – marosludasi szervezet elnöke, Ambrus Vilmos, Czirmay Csaba Levente és Kali Szabolcs Barna lelkipásztorok, Kováts Zsuzsánna Ildikó és Tóth Sándor, mint a civil szervezetek elnökei, Aszalos Rozália és Székely Zoltán Levente iskola aligazgatók. 
Elképzelésünk szerint, olyan ingatlanra van szükségünk, amelyben minden magyar szervezetnek helye legyen, szervezetten és célratörően egy tető alá kerüljön, minden ami a marosludasi és környékbeli magyarság megtartását és fejlesztését szolgálja. Olyan helyre van szükségünk, ahol gyerekeinkkel gyakrabban tudjunk foglalkozni akár szabadidő tevékenységek keretén belül, akár iskola utáni oktatási tevékenységek keretén belül. Olyan helyre van szükségünk, ahol fiataljainkat foglalkoztathatjuk, ahol szabadon tanulhatják néptáncainkat, ahol ők is biztonságban és otthon érzik magukat. Olyan helyre van szükségünk, ahol az idősek, nyugdíjasok összegyűlhetnek és kellemesen tölthetik idejüket. Olyan helyre van szükségünk, ahol minden marosludasi és környékbeli magyar otthon érzi magát és amely által biztosítjuk a magyarság szellemi megmaradását környékünkön.
2017 decemberében, Kali Szabolcs Barna és Tóth Sándor képviselték egyesületünket egy budapesti látogatáson, amelyet a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős szakosztályán tettek és ahol bemutatták terveinket. 2018 tavaszán, a Bethlen Gábor Alapítványhoz letett pályázat eredményeként, megkaptuk az első konkrét anyagi támogatást is, amelyből egy 17,5 áras telket vásároltunk az Epres utcában és megvalósítottuk a tervezést. Január 22-én, kézhez kaptuk az építkezési engedélyt, mely feljogosít arra, hogy elkezdjük a kivitelezési folyamatot.