kedd, július 11, 2017

Nemzetközi folklórfesztiválon

A fesztiválok célja a bukovinai folklór szellemi és tárgyi örökségének ápolása, ismertetése, bemutatása és népszerűsítése, amelyet a Bukovinában élő, a Bukovinából Lengyelországba, Szlovákiába, Magyarországra, Erdélybe, Szerbiába elvándoroltak vállalnak fel. 

Küldetésünk a tiszta forrásból származó örökség áthagyományozása a következő nemzedékekre, és minél szélesebb körben való bemutatása. 
A 28. találkozó egyik színhelye a lengyelországi Jastrowie-Pila volt, és június 20-26. között zajlott.
A Bukovinai Székelyek Szövetségének 36 tagegyesülete közül a Hajdinát is meghívták. Vállaltuk.
A Hajdina és Pohánka néptánccsoport együttesen tudott eleget tenni ennek a felkérésnek. 
Megkaptuk a programfüzetet minden nap percre pontos teendőivel. Első látásra nagy falatnak tűnt, többeket visszalépésre késztetett.
Akik bevállalták, azoknak elejétől folyt a felkészítő.  

csütörtök, július 06, 2017

Így teljesítettek az érettségin a marosludasi Technológiai Líceum végzősei

Fotó: Bágy Levi
2017 június 26 és 30 között a marosludasi 1-es Számú Technológiai Líceumban is megszervezték az országos érettségi vizsgákat. 
A vizsga eredményei szerdán tették közzé. Ezek szerint Marosludason összesen 172 tanuló iratkozott fel a vizsgára, ebből 24 diák magyar tannyelvű osztályban tanult. 
Iskolaszinten az idén végzett 136 diák 70,22 %-a teljesítette sikeresen a vizsgát, az előző években végzett diákokkal együtt 172 diák iratkozott az érettségi vizsgára és 60,47% sikeresen is abszolválta azt. A magyar érettségizők körében ez az arány valamivel alacsonyabb 59%, 24 magyar érettségizőből 14-én vizsgáztak sikeresen. Az viszony nagyon jó eredmény, hogy iskolaszinten legjobb 5 eredményt elért diák közül két diák a magyar osztályból származik. Ők László Anita Beatrix 9.63 és Vári Andrea Antónia 9.56 eredménnyel.

Gratulálunk a jó eredményekhez és sok sikert kívánunk a továbbiakban!

„Nélküle nem lehet ma római kutatásról beszélni Erdélyben”

A marosvásárhelyi vár múzeumépületének földszinti folyosóján áll mostantól az a márványtábla, amely Buday Árpád régész emlékét őrzi, és amely korábban az egykori szülőház falán állt. A tábla alatti tárlóban Buday néhány fényképe, feljegyzése, füzete látható.

Abból az alkalomból, hogy 80 éve hunyt el Buday Árpád, a kolozsvári, majd a szegedi egyetem régészprofesszora, a Maros Megyei Múzeum emlékrendezvényt szervezett a tiszteletére, illetve emléktáblát avatott a várban, a múzeumépületben. Pánczél Szilamér muzeológus, a római kor kutatója méltatta a Maros megyéhez is kötődő régészt, aki 1879-ben született a ma már Marosludashoz tartozó Marosgezsén. Tehetsége már kora gyermekkorában megmutatkozott, az elemi iskola igazgatójának javaslatára a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumba íratták be. A kollégiumi évek meghatározók voltak egész élete, életpályája alakulására, hiszen az érettségit követően 1898-ban a kolozsvári egyetemre iratkozott történelem–latin szakra. Másodéves volt, amikor bekapcsolódott a Pósta Béla által létrehozott Régészeti Intézetben és az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárában folyó munkába. Húsz évig dolgozott Pósta Béla mellett, és végigjárta a tudományos ranglétra szinte minden lépcsőfokát. Pósta halálát követően, 1919-ben átvette az intézet és a múzeum irányítását.