szombat, december 15, 2012

Építkezés és adventi készülődés


Idén nagy lendületet vett a külső építkezés a marosludasi református gyülekezetben, s ezzel megvalósulni látszik az az álom, amely 2003-ban körvonalazódott: 2013-ra megépül a gyülekezeti központ. Az építkezéssel párhuzamosan lélekben a karácsonyra készül a gyülekezet. Czirmay Levente lelkipásztor, akit nemrégiben a Marosi Egyházmegye helyettes esperesévé választottak, beszámolt az egyházközségben folyó munkáról és az ünnepvárásról.
 – A helyi református egyházközség 2003-ban készíttette el azt a tervet, amely révén a 120 évvel ezelőtt épült régi parókia átalakításával és kibővítésével egy új központ valósul meg. Az építkezés első szakasza 2008-ban zárult le, amikorra elkészült az új szárny, ami a parókiát és a lelkészi hivatal irodahelyiségét foglalja magába. Az építkezéssel egy időre leálltunk, de idén újrakezdtük. Jelenleg is dolgoznak a gépek. A régi parókia épületében alakítjuk ki a nagy gyülekezeti termet, a tanácstermet, a gyermekmegőrzésre alkalmas helyiséget, valamint a csoporttevékenységek befogadására – bibliaóra, nőszövetségi foglalkozás, ifjúsági és vallásórák – szánt kisebb termet. A nagytermet úgy alakítanánk ki, hogy időszakos kiállításokat szervezhessünk, hiszen a városban nincs hasonló terem. Az épület manzárdrészén vendégszobákat alakítunk ki, hiszen a gyülekezet testvérgyülekezeti kapcsolatokat ápol, a vendégeket el kell szállásolni. A fő cél, hogy a központban a gyülekezeti tagok otthon érezzék magukat! – mondta Czirmay Levente.
Kérdésünkre, hogy az anyagiakat hogyan teremtették elő az építkezéshez, tájékoztatott, hogy a gyülekezeti tagoktól folyamatosan érkeznek adományok, mindenki szíve és lehetősége szerint adományoz, senkinek sem kötelessége meghatározott összeggel hozzájárulni. Másik forrás az elkobzott földekre járó állami kárpótlás. Támogatást kaptak még a vallásügyi államtitkárságtól, a Maros Megyei Tanácstól, helyi cégektől és sok jó szándékú támogatótól.
Ami az ünnepre való készülődést illeti, több jótékonysági akcióra, szeretetcsomagok kiosztására, rendezvényre és ünnepségre kerül sor. A gyülekezet kórusa december 22-én 17 órakor fellép a városszintű kórustalálkozón, amelyet a művelődési házban tartanak. Tavaly nagy visszhangja volt a rendezvénynek, hasonló sikerre számítanak idén is.
Forrás: Népújság

1 megjegyzés:

 1. Kedves Barátaim!
  Keresem annak a református BODÓ-nak a leszármazottait, akinek a felnője, mezőpaniti BODÓ István, aki 1886. június 17-én Somosdról Marosludasra költözött és 1930-ban-hunyt el.
  Ennek a Marosludasra költözött BODÓ Istvánnak az édesapja volt, BODÓ György, aki 1849. április 20 -án született és 1894. szeptember 12-én hunyt el.
  Valamint 1873-ban kötött házasságot Szilágyi Katával, aki 1853-ban szeptember 29-és született és 1907. március 5-én hunyt el.

  M I É R T keresem?

  Azért mert BODÓ György, --a fent megemlített, Marosludasra költözött BODÓ István apja--, az én dédapámnak, a somosdi születésű Bodó Mózesnek a testvére.
  Ezáltal az én ükapámnak az 1817-ben Somosdon született és 1883. december 12- én szintén Somosdon elhunyt nemes mezőpaniti BODÓ FERENC Ükapámnak a gyermeke.

  T E H Á T

  Ehhez a BODÓ családhoz tartozó egyenesági leszármazottak az én vérszeríni bizonyított harmad unokatestvéreim.

  A családfa 1602-ig meg van!

  VÁROM A jelentkezésetek.

  Szeretettel: Attila

  VálaszTörlés