hétfő, április 28, 2014

Hálaadó istentisztelet és örömünnep Andrássytelepen

Fotó: Ovidiu Spătar
Főtiszteletű Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, nagytiszteletű Lőrincz János, a Marosi Református Egyházmegye esperese, valamint nagytiszteletű Varga Károly esperes több egyházi és világi meghívott jelenlétében tegnap hálaadó istentiszteletet tartott Andrássytelepen abból az alkalomból, hogy felújították a harminc évvel ezelőtt, a kommunista érában engedély nélkül épített templomot és a parókiát. Az istentiszteleten igét hirdetett Kató Béla püspök, a liturgiai szolgálatot Lőrincz János esperes végezte. 

Az istentisztelet keretében  a koltói vegyes és kamarakórus énekelt. 
A zsúfolásig megtelt templomban, a közösség ünnepén részt vett még  Moldovan Ioan Cristian, Marosludas polgármestere és Kis István alpolgármester is. 

FRISSÍTVE (Népújság):
Manapság, amikor Erdély-szerte lélekszámapadásról, elöregedésről beszélünk, kevés az a templom, amelynek padjai fiatalokkal, gyerekekkel telnek meg, s ahol a gyülekezet örömet, optimizmust sugároz. Andrássytelepre zsoltáridézettel hívták a vendégeket, ahol a gyülekezet, a presbitérium, Kali Barna és Kali Tünde lelkész házaspár áldozatos munkája révén, Isten kegyelméből megújult a református templom és a parókia. – Uram, szeretem a te házadban való lakozást és dicsőséged hajlékának helyét – szólt az idézet, amely a telepiek templomhoz való ragaszkodásának kinyilatkoztatása egyben. Az ünnepi alkalmon igét hirdetett főtiszteletű Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, a liturgiai szolgálatot Lőrincz János, a Marosi Egyházmegye esperese végezte. Jelen voltak a környező települések lelkészei, Varga Károly, a Nagybányai Egyházmegye esperese, a koltói kórus, valamint Moldovan Ioan Cristian, Marosludas polgármestere és Kis István alpolgármester.
Aki ide betér, megerősödik
Katona Sándor lelkipásztor harminc évvel ezelőtt, a kommunista éra legsötétebb éveiben, dacolva a hatóságokkal, vállalva a megtorlásokat, elhatározta, hogy Andrássy- és Eczkentelepen templomot épít az itt élő reformátusságnak. A gyülekezet nem keveset, hanem családonként egy-egy tehén árát adományozott az építkezésre, ami akkor sem volt elenyésző összeg. Az akkori építők nem is gondolták, hogy megérik a templom felújítását. És íme, erre is sor került.
Prédikációjában Kató Béla püspök elmondta, ami Andrássytelepen történt, nem mindennapi dolog, csodának tekinthető. Hívő lélek és nyitott szív kell ahhoz, hogy észrevegyük ezt. E kijelentés után feltette a kérdést: vajon a most cseperedő fiataloknak fontos lesz-e az isten háza? Milyen is volt az a világ, amikor ez a templom épült? Egészen más helyzet volt 30 évvel ezelőtt. De az anrássytelepiek tudták, hogy Isten megáldja ezt a templomot, azt a hajlékot, amely a cél, az istenkövetés eszköze. A püspök az épületek rendeltetésének betöltéséről szólva hangsúlyozta, hogy nem elég épületeket emelni, javítani, s aztán hátradőlni, amikor elvégeztük a munkát, mert csupán az eszközt valósítottuk meg, nem a célt. Mi is Ludastelepen a cél? Hogy lehetőség legyen a közösségformálásra, a közös imádkozásra – hiszen a közösen elmondott imádság megerősíti a híveket –, lehetőség legyen az úrvacsoraosztásra, ahol egymást segíthetik a gyülekezeti tagok. Aki ide betér, megerősödik. Itt az eszköz, meg kell valósítani a megfogalmazott célt, újból és újból meg kell újulni a hitben. A gyülekezet jól vizsgázott, amíg ilyen lelkület van itt, addig Isten áldását tapasztalják. Csak az új generációkon múlik, hogy templomos gyülekezetnek maradnak-e vagy sem – hangsúlyozta a püspök.
Ahol fiatalokkal telik meg a templom, ott jövő van! 
– Öröm és hála tölt el, hiszen mozgalmas időszak áll mögöttünk, megújult templomban köszönthetjük a meghívottakat és a gyülekezetet. A templom jelenlegi arculatának tervezője Kali Ellák volt – mondta Kali Tünde tiszteletes asszony, aki sorra köszönte meg a támogatóknak, hogy lehetővé tették megvalósítani az álmot: a németországi Gustav Adolf Alapítványnak, a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumának, a romániai Művelődési és Kultuszminisztériumnak, a helyi önkormányzatnak, a Maros Megyei Tanácsnak, Fodor Sándor és Szőcs György gondnokoknak, a presbitériumnak, Vajda Ferenc helyi vállalkozónak, Fekete Ferenc asztalosmesternek, Kovács Attila vállalkozónak, Keszeg Jenő építészeti vállalkozónak, Józsa Albert harangozónak, Pap Izabella diakónusnak, Anne Veening de Müller asszonynak, a Ruiter házaspárnak, Henk és Annénak, több amerikai protestáns gyülekezetnek és a gyülekezet valamennyi tagjának, akik segédkeztek a munkálatokban.
Az ünneplő gyülekezetet Fodor Sándor gondnok, Kiss Éva nőszövetségi elnök, Szövérfi Melinda, a Marosi Egyházmegye nőszövetségi elnöke, Halmágyi Attila adventista lelkész, Kis István alpolgármester, Varga Károly esperes, Czirmay Levente egyházmegyei főjegyző, Pályi József, a Presbiteri Szövetség elnöke köszöntötte. Czirmay Levente marosludasi lelkész elmondta, örvendetes, hogy itt felújítják a templomokat, mert máshol bezárják őket. Most kapta a hírt, Hollandiában nyolc templomra került lakat. Kis István alpolgármester azért adott hangot örömének, hogy élő, erős gyülekezete van a telepnek, és ahol sok gyerekkel és a fiatallal telik meg a templom, ott jövő is van.
Kali Barna, a gyülekezet lelkésze a telepek, a telepítés történetét ismertette, részletesen kitérve az 1984-ben elkezdődött templomépítésre.

Az ünnepi istentiszteleten a tiszteletes asszony szülőfaluja, Koltó vegyes- és kamarakórusa szolgált, Fülöp Gábor és Téglás Lajos vezetésével, énekelt Szántó Zsuzsa. A meghívottakat, támogatókat virágcsokorral, a püspököt pedig a templomot és a parókiát ábrázoló plakettel ajándékozták meg. A hálaadó istentisztelet szeretetvendégséggel zárult.

Forrás: Népújság cikk 1 és cikk 2.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése