csütörtök, január 07, 2021

Siculicidium Emlékünnepség

2021. jan. 10-én de. 11.00 órakor Marosludas – Andrássytelep Boldog Gizella templomkertben.

 Sebestyén Ádám –önkéntes- neves néprajzgyűjtő így ír a madéfalvi veszedelemről : “...volt egyszer egy nagy székely falu. Mádéfalva volt a neve. Egy hideg téli hajnalon ágyúszóra ébredtek az emberek. ... Volt ott sírás, jajgatás. Aki meg nem halt, s el tudott futni, elfutott az erdőbe, onnat elvándoroltak Bukovinába. ... Dolgozgattak s közben elszaporodtak. Idegen földön, de gyökeret eresztettek. Viseletüket megtartották, s anyanyelvüket megőrizték. Emiatt sokat szenvedtek. Magyarul nem tanulhattak, csak titokban.”

Ily körülmények közepett száztízenöt évvel ezelőtt első körben tízennény család telepedett az Andrássy és –Eczkentelepre.

A Bukovinai Székely Csűr-MS Egyesület és a Hajdina Kulturális Egyesület a római katolikus egyházközösséggel karöltve emlékezik a kegyetlen eredetre. Az idők lemósnak könnyeket, sebeket gyógyítanak. A kegyelet koszorúi méltóságossá teszik az emlékezést.

Pápai István , A madéfalvi veszedelem költészeti emlékei közül az “Ezerhétszázhatvannégy év Január hét virradóra...” az eseményt felidéző versét Hamar Eszter Renáta és Kerekes Hermina Dorottya szavalja.

“Madéfalva, mit vétettem,  Hogy én benned nem élhettem? Mások élnek nagy kegyesen, S én bújdosom keservesen.”... e a dal tartalma,üzenete, hála Istennek idejétmúlt. 

„Legyen -számunkra, minden jóakaratú ember számára-   most kevesebb a kérdés és több az elfogadás, kevesebb a kétely és több a bizalom! ... törekedjünk mindenkor a jóra egymás iránt és mindenért adjunk hálát”

BARHÁCS ÖDÖN elnök

M: +40-723-670903

E-mail: bukovinaiszekelycsur@gmail.com 

Fb: https://www.facebook.com/bukovinaiszekelycsur.marosludas.1 

TÓTH SÁNDOR tiszteletbeli elnök

M: +40-741-478406

E-mail: tothsan@yahoo.com

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése